Mededeling van het schoolbestuur naar aanleiding van het
arrest van de Raad van State:

Enorm bedroefd zijn wij na het arrest van de Raad van State. Voor ons als schoolbestuur is het nog steeds onduidelijk waarom wij een negatief advies ontvangen hebben. Dit blijkt ook niet uit het arrest. Wij herkennen ons helemaal niet in het verwijt dat we de mensenrechten en kinderrechten niet zouden eerbiedigen. Het kind komt bij ons op de eerste plaats.

Als onze school was erkend, hadden we gebruik gemaakt van de door de overheid goedgekeurde leerplannen. Maandenlang hebben we dit voorbereid. We waren steeds in nauw overleg met de betrokken diensten en overheden.

Ons lerarenkorps bestaat uit niet-islamitische, Belgische leraressen, afgestudeerd aan Vlaamse onderwijsinstellingen. Deze leerkrachten zijn eveneens geschrokken van de weigering van de voorlopige erkenning. Hoe deze leerkrachten de mensen- en kinderrechten zouden gaan schenden door de wettelijke leerplannen te onderrichten is zowel voor hen als voor ons een raadsel. Wij herkennen ons ook niet in het verwijt dat “wij een extremistische vector zouden worden in het Limburgse onderwijslandschap”.

Ondanks al deze onterechte verwijten en beschuldigingen, bewaren wij de sereniteit. We incasseren de pijnlijke verwijten en onterechte beschuldigingen en we staan nog steeds versteld van het feit dat we om ons onduidelijke redenen geen erkenning hebben gekregen. Toch zullen we ons blijven richten naar de toepasselijke regelgeving en de administraties die daarvoor bevoegd zijn.

Meermaals hebben de bezoekers van onze school hun enthousiaste waardering voor ons pedagogisch project uitgesproken. We willen met degenen die zich zo fel en kritisch hebben uitgesproken tegen ons project, in open dialoog treden. Maar elke vraag en uitnodiging daartoe werd zonder verantwoording afgewezen. Wij blijven onverminderd openstaan voor overleg en dialoog.

Opnieuw benadrukken we dat onze school openstaat voor elke vorm van overheidscontrole. Wij verwachten geen positieve discriminatie maar enkel een gelijkwaardige behandeling.

We geven de hoop niet op. We geloven dat België en Vlaanderen voorbeelden willen zijn van de democratische rechtsstaat, waar de grondwet geen vodje papier is, maar waar de grondwettelijke rechten en vrijheid ook echt worden gerespecteerd: door scholen en door overheden. Het kan toch niet dat men via de media zomaar beschuldigingen kan lanceren, zonder enig bewijs en dat dit op de politieke besluitvorming weegt?

Wie vragen heeft, kan ons altijd contacteren.

Hoogachtend,

Het schoolbestuur.

OVER SELAM COLLEGE

THUISGEVOEL


Het is belangrijk dat de kinderen zich écht thuis voelen. We zijn ervan overtuigd dat enkel zo het beste in hen naar boven komt. We staan met een open blik midden in de samenleving en zien de culturele en religieuze achtergrond van de leerlingen als een meerwaarde.

OUDERS ALS EDUCATIEVE PARTNERS


Ouderparticipatie is van zeer groot belang. Ook de ouders moeten zich net als hun kinderen thuis voelen. Daarom bent u steeds welkom op onze schoolse activiteiten alsook bij de huiswerkbegeleiding. Verder vernemen wij graag meningen via de ouderraad en de tweemaal jaarlijks georganiseerde ouderplatformen.

STERK TAALBELEID


Een sterk taalbeleid is van cruciaal belang. In het SCG zal het Nederlands extra ondersteund worden door allerlei projecten, uitstappen, remediëring etc. zonder hierbij de meertaligheid van de leerling te verloochenen. Geen straf voor het spreken van een andere taal, maar achterhalen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de leerling zichzelf perfect kan verwoorden in het Nederlands: een progressief proces naar succes!

LEVENSECHT LEREN


De leerstof is beter te begrijpen als men het nut hiervan inziet en probeert theorie om te zetten in de praktijk. We gaan regelmatig op excursie met de klas en nodigen echte kenners uit. Zo wordt schoolmoeheid vermeden en stijgen de slaagkansen van de kinderen.

NIEUWS / MEDEDELINGEN


STUDIEAANBOD SELAM COLLEGE


Lessentabel: 1ste leerjaar A Stroom
Basispakket
Islam / Eigen cultuur & religie 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Wiskunde 4
Techniek 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Economie 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
Artistieke opvoeding 2
Keuzegedeelte
Remediëring / Verdieping * 2
Proeven van de richtingen** 2
Klasuur 1
TOTAAL 32

*Remediëring / Verdieping: Op maat van de leerling. Remediëring = het bijsturen, exta inoefenen van een bepaald vak. Verdieping = extra motiveren van de leerling in een ‘lievelingsvak’

**Proeven van de richtingen -> De domeinen die aanbod komen zijn: Maatschappij & welzijn, Economie & organisatie, Stem wetenschappen, Stem technieken

Lessentabel: Klassieke talen (Latijn)
Basispakket
Islam / Eigen cultuur & religie 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Wiskunde 4
Techniek 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Economie 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
Artistieke opvoeding 2
Keuzegedeelte
Klassieke talen 4
Klasuur 1
TOTAAL 32
Lessentabel: 1ste leerjaar B stroom
Basispakket
Islam / Eigen cultuur & religie 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV* 14
Techniek 4
Frans 1
Engels 2
Artistieke opvoeding 2
Keuzegedeelte
Remediëring / Verdieping** 2
Proeven van de richtingen*** 2
Klasuur 1
TOTAAL 32

* PAV: Wiskunde (4u) , Nederlands (4u), Mavo(3u), Wetenschappen/ Natuurwetenschappen/Aardrijkskunde (3u) in thema’s.

**Remediëring / Verdieping: Op maat van de leerling. Remediëring = het bijsturen, exta inoefenen van een bepaald vak. Verdieping = extra motiveren van de leerling in een ‘lievelingsvak’

***Proeven van de richtingen -> De domeinen die aanbod komen zijn: Maatschappij & welzijn, Economie & organisatie, Stem technieken

OUDERPLATFORM

HUISWERKBEGELEIDING

NA-SCHOOLSE EDUCATIE

LEERRIJKE ACTIVITEITEN

LEESGROEPEN

MODERNE LEERMIDDELEN

INSCHRIJVINGEN


Wanneer kunt u inschrijven voor het volgende schooljaar ?


Inschrijvingen tijdens de zomervakantie enkel op afspraak.
Of via e-mail:
Info@selamcollege.be
Vanaf maandag 26 augustus 2019 elke weekdag van 10u tot 16u (zonder afspraak).

Wat brengt u mee naar de inschrijving ?


  • Identiteitskaart van de leerling
  • Het laatste schoolrapport
  • Het getuigschrift van de basisschool voor het 1ste leerjaar secundair onderwijs
  • Het advies omtrent de studiekeuze
  • Cito-toets voor de Nederlandse leerlingen
  • Eventuele bijzondere attesten, diagnoses, …

Wanneer zijn de volgende infodagen ?


Selam College Genk
Kerkstraat 1
3600 Genk
Lectio vzw
Kerkstraat 1, 3600 Genk
IBAN: BE77 7350 5183 2542
BIC: KREDBEBB
Bank: KBC Bank
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.