Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de ontwikkelingsdoelen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes na te streven. De manier waarop dit wordt gedaan is bepalend voor het succes van de leerlingen.

De aanpak van onze school focust op:

 • Intensieve begeleiding tijdens het leerproces;
 • Ruime aandacht schenken aan de nieuwe onderwijsmethodieken, waarbij kennisoverdracht op een aangename en boeiende manier gebeurt;
 • De leerlingen motiveren en hen uitdagen om de lat steeds hoger te leggen.

Ons onderwijsmodel steunt op 4 basispijlers die wij trachten te realiseren door een vlotte samenwerking te creëren tussen de directie, ouders en het lerarenteam.

 1. In onze school voelen ouders en leerlingen zich thuis. Ze voelen zich aanvaard met hun eigen culturele identiteit. Hierdoor zien wij hun inzet en betrokkenheid sterk toenemen.
 2. In onze school beschouwen wij ouders als educatieve partners. Ouders worden sterk aangemoedigd om hun stem te laten horen en dit over de gehele lijn.Onze school onderscheidt zich van andere scholen omdat we eveneens inzetten op het professionaliseren van de ouders. Bij ons krijgen de ouders de kans om zich verder te verdiepen in problemen die zich op schoolniveau afspelen (vb. schoolmoeheid, faalangst, dyscalculie, ..). Ook sociale thema’s zoals opvoeding en samenleving komen bij ons aan bod in lezingen, workshops en dergelijke.
 3. Nog meer dan andere scholen zetten wij in op een sterk taalbeleid. We willen dat onze leerlingen de Nederlandse taal perfect beheersen. Hiervoor doen wij extra inspanningen zoals remediëring, leesgroepen, toneel, posterprojecten enz.Deze aanpak zorgt ervoor dat onze leerlingen zich beter kunnen uitdrukken in het Nederlands, leren samenwerken met klasgenoten en leren om zich expressief op te stellen voor een groep.
 4. Ons onderwijsconcept focust zich sterk op de methode van levensecht leren. We willen het nut van de leerstof tonen door waar mogelijk verbanden te leggen met de buitenwereld.

ONZE VISIE

Selam College Genk is een weerspiegeling van de multiculturele maatschappij. Om die reden beschouwt onze school de culturele en religieuze achtergrond van de leerlingen als een positief gegeven. SCG focust op de realiteit van de steeds diverser wordende samenleving en wil met de vorming van tolerante en respectvolle individuen een bijdrage leveren tot vreedzame co-existentie. Het is dan ook niet zonder reden dat de naam van onze school in het Nederlands ‘vrede’ betekent.

Van harte welkom dus in het vredescollege van Genk!

Om dit allemaal te realiseren, koesteren wij 6 kernwaarden:

 • Wederzijdse acceptatie
 • Vertrouwen
 • Samenwerking
 • Toewijding
 • Verantwoordelijkheid
 • Enthousiasme

Geïnspireerd door deze kernwaarden bouwen wij, samen met de medewerking van de ouders en de inzet van de leerlingen, aan een mooie toekomst voor onze leerlingen!

Selam College Genk
Kerkstraat 1
3600 Genk
Lectio vzw
Kerkstraat 1, 3600 Genk
IBAN: BE77 7350 5183 2542
BIC: KREDBEBB
Bank: KBC Bank
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.